שקיפות

תודה לשותפינו הנדיבים על השותפות והאמונה במטרה המשותפת.

תורמים מוסדיים:

 • Bread for the World
 • DCA NCA – ארגון הסיוע של הכנסייה הדנית בשיתוף ארגון הסיוע של הכנסייה הנורווגית
 • FDFA – משרד החוץ השוויצרי
 • FMEP – הקרן לשלום במזרח-התיכון
 • קרן IHL Human Rights Fund
 • Misereor – מיסראור
 • NHRF – הקרן הנורווגית לזכויות אדם
 • NIF – הקרן החדשה לישראל
 • Kurve Wustrow – קורבה ווסטרו
 • Open Society Foundations (OSF)
 • OMCT – הארגון העולמי נגד עינויים