במי תומכת הקרן למגיני זכויות אדם?

הקרן למגיני זכויות אדם מסייעת למגיני זכויות אדם בסיכון (פרטים וארגונים), הנאלצים להתמודד עם איומים ו/או הליכים משפטיים שונים הננקטים נגדם, עקב פעילות מחאה בלתי אלימה המכוונת להגנה על זכויות אדם. הקרן מפעילה קו חם לסיוע חירום ומעניקה ייעוץ וייצוג משפטי בכל סוגי ההליכים: מהתייעצות נקודתית עם עורך דין, העמדת עורכי דין כוננים לפעולות מחאה, סיוע בעת מעצר ע"י המשטרה, השב"כ או הצבא, ייצוג בבית משפט ועוד.

הקרן מעניקה סיוע למגיני זכויות אדם, בהתאם להגדרתם כפי שמופיעה בהצהרת האו"ם לנושא זה (1998), במאבקים בתחומים שונים, בתוך ישראל ובשטחים הפלסטיניים הכבושים. הקרן רואה בכיבוש הישראלי בשטחים הפלסטיניים הפרת זכויות אדם מתמשכת ואקוטית, ועל כן מעמידה נושא זה בראש סדר העדיפויות.

ניתן לפנות אל הקרן באמצעות הטלפון או המייל. כל בקשה לסיוע עוברת הליך בחינה בזמן אמת ואישור על ידי ההנהלה והיועץ המשפטי.