פגיעה במגיני זכויות אדם – ההיבט הכלכלי

בין שאר ההיבטים וההשלכות של פגיעה במגיני זכויות אדם, ישנו גם ההיבט הכלכלי אשר רלוונטי הן לפעילים ומגיני זכויות אדם כפרטים והן לארגונים ממוסדים ותנועות מחאה הפועלות בשטח.
כאשר ארגון עומד בפני איומים ו\או הליכים משפטיים או מגן זכויות אדם נעצר  (לא כל שכן עומד בפני תקופת מאסר) הדבר כרוך בעלויות גבוהות ביותר אשר רבים מתקשים לעמוד בהן.

עלויות אלה משתנות ממקרה למקרה ויכולות לכלול הפסד של ימי עבודה בשל מעצר ו\או אובדן שעות עבודה בשל נוכחות בדיונים. הוצאות נוספות יכולות לכלול הפקדת ערבויות במזומן במקרה שבית המשפט דורש כאלה.

לאלה מתווספות עלויות גבוהות של ייצוג משפטי בהליכי מעצר ומשפט שונים, וככל שההליך המשפטי ארוך יותר כך עולה הסכום אותו יידרש מגן זכויות האדם לגייס לצורך הייצוג המשפטי. במקרים בהם אדם מאוים בפיטורים מעבודתו בשל היעדרות או מסיבות פוליטיות, האיום הכלכלי והסיכון גוברים משמעותית.

במציאות בה ארגוני החברה האזרחית ומגיני זכויות אדם מתמודדים עם ניסיונות פגיעה והצרת צעדיהם, ישנו צורך קריטי בקבלת ייעוץ משפטי לארגונים והתארגנויות מחאה. חלק מהארגונים מתקשים לגייס אפילו את הסכומים הדרושים לשם ייעוץ בסיסי שוטף ובודאי כזה הנוגע לכתבי אישום או תביעות נגד הארגון, עובדיו או חבריו.

פעילים הרואים במאבק לשינוי חברתי ולהגנה על זכויות אדם תחום פעילות חשוב ומרכזי נדרשים לשקול היטב את ההשלכות הקשות על חייהם. במקרים רבים הופך האיום הכלכלי לאלמנט מרכזי בשחיקה והרתעה של תנועות, קהילות ואנשים הפועלים לשינוי.

בהפגנת בני ובנות הקהילה האתיופית שנערכה בתל-אביב במאי 2015 והסתיימה עם פצועים רבים ועשרות  עצורים, סייעה הקרן למגיני זכויות אדם בייצוג חלק מהעצורים, רובם ככולם לא הגיעו במסגרת ארגון אשר היה באפשרותו לכסות את עלויות הייצוג המשפטי.

על כן, הקרן למגיני זכויות אדם רואה חשיבות רבה בהענקת "גב" כלכלי למגיני זכויות אדם, על מנת שלא ימנעו מפעילות בשל החשש מהעלויות האפשריות של ייצוג משפטי והיעדר משאבים כספיים.