שקיפות

תודה לשותפינו הנדיבים על השותפות והאמונה במטרה המשותפת.

תורמים מוסדיים:

 • ארגון הסיוע של הכנסייה הדנית
 • משרד החוץ הגרמני
 • משרד החוץ השוויצרי
 • סוכנות הפיתוח הבינלאומי של ממשלת ספרד
 • נפעל ביחד לזכויות אדם
 • קורדייד
 • קרן הקס, ארגון הסיוע של הכנסיות הפרוטסטנטיות בשוויץ
 • הקרן החדשה לישראל
 • קרן IHL
 • קרן מוריה
 • הקרן הנורווגית לזכויות אדם
 • קרן שלום-סלאם הבריטית